Æresprisen til Jytte Lollesgaard

Oversætterpris til Jytte Lollesgaard
Dansk Oversætter Forbunds Ærespris 2011 går til oversætteren Jytte Lollesgaard. Prisen er på 60.000 kr. og finansieres af Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Prisen overrækkes fredag den 2. marts 2012 i Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, København K, i stueetagen.

Oversætter og forfatter Thomas Harder motiverer overrækkelsen. Fra hans motivering lyder bl.a.:

”Jytte Lollesgaard har i mere end 30 år oversat italiensk litteratur til dansk. Hun har været bosat i Rom i mere end 25 år. Hun er højt respekteret, både blandt kolleger og forlæggere, og er ofte blevet rost af anmeldere.

Jytte Lollesgaards oversættelser er præget af stor indholdsmæssig præcision, sikker stilsans, og når der er brug for det, en kreativ brug af det danske sprog. Jytte Lollesgaard har oversat ca. 60 romaner og 5 skuespil.

Den mest kendte af Jytte Lollesgaards oversættelser er nok Elsa Morantes store roman Historien, som udkom i 1977. 20 år senere tog Jytte Lollesgaard selv initiativ til en revidering og modernisering af sin gamle oversættelse; den nye udgave udkom på Gyldendal i 2009.”

Baggrund
Oversætter Forbundets Ærespris blev indstiftet i 1945 og tildeles “en oversættelse, som ved fremragende gengivelse af et eller flere betydende, udenlandske værker har beriget dansk litteratur”. Prisen uddeles hvert år, og medlemmer af Dansk Forfatterforenings Oversættergruppe har indstillingsret til prisen. Søren K. Barsøe modtog prisen i 2011.

Yderligere oplysninger
Kontorchef Marianne Kruckow, Kulturstyrelsen, tlf. 3374 5070.

About Sara

Skønlitterær oversætter www.sarakoch.dk
This entry was posted in Nyheder og begivenheder, Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Æresprisen til Jytte Lollesgaard

  1. Til lykke til Jytte Lollesgaard. Og i øvrigt:Index Translationum er en international database for oversættelser, oprettet i 1932. Databasen indeholder akkumuleret bibliografisk information om bøger, der er oversat og publiceret siden 1979. Den indeholder mere end 2.000.000 opslag inden for alle fagområder. Databasen opdateres regelmæssigt. Referencer fra før 1979 findes i trykte versioner af Index Translationum, der kan findes i alle nationale statsbiblioteker og i UNESCOs bibliotek i Paris. Find den her http://www.unesco.org/culture/translationum

  2. Sara Koch says:

    Interessant. Den kendte jeg faktisk ikke. Mange tak for linket!

  3. Sara Koch says:

    Endnu et stort tillykke til Jytte. Jeg var desværre forhindret i går, men håber det gik godt!Sara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s