Oversættelse — en antologi

Martine Ingvorsen og Per Øhrgaard Oversættelse

På Aarhus Universitetsforlag er netop udkommet antologien Oversættelse, redigeret af Martine Ingvorsen og Per Øhrgaard.

Bogen indledes med en introduktion om oversættelse af Martine Ingvorsen.

Hernæst præsenteres indlæg om moderne oversættelsesteori. Antologien rummer nyoversatte tekster fra 1975 og frem til i dag, den nyeste tekst af Conley er fra 2010. Artiklerne er oversat af Morten Visby, Rolf Reitan og Per Øhrgaard, og bogen indeholder følgende bidrag:

George Steiner: Sprog og Gnosis; Antoine Berman: Oversættelse som fremmedhedsprøvelse; Lawrence Venuti: Simpatico; Paul Ricœur: Oversættelsens udfordring, held og lykke og Oversættelsens paradigme; Klaus Reichert: Mellem linjerne – om det u-passende i oversættelse og Verena Conley: At leve i og mellem sprog.

Fra bagsiden: ”Oversættelsesteori er en tværfaglig akademisk disciplin, der i krydsfeltet mellem sprog-, litteratur- og kulturstudier beskæftiger sig med, hvad oversættelse er og bør være.
Gennem tekster af toneangivende forskere introducerer Oversættelse til væsentlige temaer i moderne litterær oversættelsesteori. Centralt står forståelsen af oversættelse som en særlig form for kulturudveksling, hvor den oversatte tekst ideelt set skal gøre opmærksom på sit fremmede sproglige og kulturelle ophav og herigennem pege på sig selv som netop oversat.”

This entry was posted in Nyheder og begivenheder and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s