BA-tilvalgsuddannelse i Litterær og kulturel oversættelse ved Aarhus Universitet

Den 1. september 2013 starter BA-tilvalgsuddannelsen i Litterær og Kulturel oversættelse ved Aarhus Universitet for tredje gang.

Uddannelsen henvender sig til studerende med interesse for litterær oversættelse og med kendskab til mindst ét fremmedsprog. Det er en teoretisk uddannelse der giver indsigt i forskellige aspekter inden for litterær oversættelse og oversættelsesteori.

Yderligere oplysninger om uddannelsen kan fås hos lektor Merete Birkelund, Fransk, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet; email: rommbi@hum.au.dk

About Sara

Skønlitterær oversætter www.sarakoch.dk
This entry was posted in Nyheder og begivenheder and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s