Dansk oversætterleksikon

Så er Dansk oversætterleksikon en realitet. HURRA!

Dansk Oversætterleksikon er etableret efter svensk forbillede og på initiativ af oversætteren Anne Marie Bjerg. Leksikonet redigeres af oversætterne Rasmus Hastrup og Morten Visby.
Til projektet er knyttet et rådgivende redaktionspanel bestående af Anne Marie Bjerg, Niels Brunse og Henning Vangsgaard.

Artiklerne udarbejdes af en broget skare af oversættere, forfattere, litterater, filologer og litteraturhistorikere. Bidragsyderne fremgår af de enkelte opslag.

Projektet har hidtil været støttet af Dansk Oversætterforbund og Autorkontoen under Dansk Forfatterforening.

http://danskoversaetterleksikon.dk/

This entry was posted in Nyheder og begivenheder. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s