Tidligere udbetaling af biblioteksafgift

Af Juliane Wammen

Den 30. marts blev det endeligt bekræftet, at biblioteksafgiften fra og med i år bliver udbetalt allerede 30. april i stedet for 30. juni som hidtil. Det skyldes i høj grad et mangeårigt grad pres fra Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere, og vi ønsker rettighedshaverne, både oversættere og alle andre, tillykke.

Kulturstyrelsen skriver:

Effektiviseringer i Kulturstyrelsen betyder, at forfatterne, oversættere mv. kan få udbetalt biblioteksafgift tidligere end i dag.

Kulturminister Marianne Jelved har nu ændret reglerne for udbetaling af biblioteksafgift, så rettighedshaverne kan få udbetalt deres biblioteksafgiftspenge tidligere på året end hidtil.

Kulturstyrelsen får med den nye bekendtgørelse mulighed for at fremrykke udbetalingen af biblioteksafgift, der i dag falder den 30. juni. Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 2015, hvor de nye frister også bliver offentliggjort på Kulturstyrelsens hjemmeside. Udbetaling af biblioteksafgift for 2014 vil ske den 30. april 2015.

Kulturminister Marianne Jelved siger:
‘Jeg er glad for, at vi med denne ændring af reglerne kan forbedre vilkårene for forfatterne og andre modtagere af biblioteksafgift. Det er et godt eksempel på en effektivisering, der kommer borgerne til gode.’

Forslaget giver endvidere Kulturstyrelsen mulighed for at fastsætte regler for de frister, der gælder for forfatterne og dermed gøre reglerne mere overskuelige for forfatterne.”

Som altid er fristen for tilmelding til biblioteksafgift 1. december for at få udbetalt afgiften året efter og på ubestemt tid fremover.

(Kilde: Kulturstyrelsen)

This entry was posted in Nyheder og begivenheder and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s